Toen Maarten en Kelly me vroegen om een huwelijk te sluiten volgens de Keltische gewoonten, en dan nog wel in de dojo, moest ik even nadenken. Toen ze mij ook nog vroegen als ceremoniemeester of druide te functioneren wist ik het helemaal niet meer.

Op 27 juni was het zover. De dojo omgevormd tot een cirkel van klimop tussen de bokszak en de gewichten. Een hele groep familie, collegas karatekas, vrienden en maar liefst 4 getuigen ..... Dat kwam goed uit want heel de rite verloopt in verband met de 4 windstreken en de 4 elementen daarmee verbonden. Nog nooit was ik zo nerveus, bijna kreeg ik de kaars niet aangestoken van de bibber. Het zweet in mijn schoenen.


Alles verliep sereen  en ingetogen. Maarten ( in kilt ) en Kelly, prachtig uitgedost, uitten hun beloften en liefde naar elkaar toe, verbonden met het touw, de getuigen en de aanwezigen  en bevestigd met de handen op het zwaard van de grootmeester van de Tempeliers. Wat een sfeer.

Aarde, water, lucht en vuur ... De goede geesten waren er zeker bij. Het avondfeest  bekroonde het hele gebeuren tot na de mystiek van middernacht en de doedelzakspelers bliezen de wind de goede richting uit. De dojo was even iets anders, ook ik voelde mij anders en diep betrokken bij deze mensen die in de honbu dojo gegroeid zijn tot zwarte band, en ook elkaar gevonden hebben.Een mooie toekomst toegewenst van ons allen.

Dirk, de sensei en even druide.

Afgelopen november was een drukke stagemaand, vooral de Mullheimstage en de Verjaardagstage in Luxemburg waren hoogvliegers.
We trainden tweemaal Nijushiho met Juan Pablo; zelf concentreerde ik me op Kanku sho uitvoering en Bassai Sho Bunkai.

December is alvast begonnen met de begrafenis van Bernd Brezinski. Veel herinneringen werden opgehaald; veel oude bekenden teruggezien...

Afgelopen weekend 6 en 7 december was er de Budostage in Terneuzen. Katas Tawada no Passai en Bassai Sho.
In kobudo struikelde ikzelf meerdere malen over Kongo no Kon van sensei Taira.

Hoog tijd om de Bo weer ter hand te nemen. Met alles en zeker met budo is oefening en herhaling de gouden regel voor vooruitgang.

Mijn beste eindejaarswensen aan allen;
Trouw en vriendschap zitten in een parel, verborgen in het zand.
Enkel diegenen die begrijpen kunnen deze zien. 

Dirk

 

 

Nu veel karatekas oefenen in een sportzaal en naast basket, volley, of nog andere sporten hun karate trainen ,gaat dikwijls de diepere waarde van de dojo verloren. In veel nieuwere sporthallen wordt ernaar gestreefd om een aparte ruimte te voorzien voor budodisciplines zoals judo , karate, aikido, ju jitsu e.d., omdat men voelt dat er iets bijzonders mee gemoeid is. Dikwijls, zelfs als men een budoruimte verkrijgt, wordt er onderling nog getwist hoe de sfeer van de dojo moet worden opgevat. Men wil een eigen ruimte, waar de specifieke sfeer van zijn budodiscipline heerst.

Maar, wat is dan die sfeer, die eigenheid, die men aan zijn "sport" wil toekennen?

We trachten hier een positieve beeldvorming te schetsen die aan de do Jo een gemeenschappelijke waarde geeft gebaseerd op de Japanse traditie en aangepast aan de Westerse leefgewoontes. Reeds bij de betekenis van het woord "DOJO" vinden we een redelijke verklaring. De DOJO : is zeker een oefenplaats waar fysiek wordt getraind en een zekere associatie bestaat met gevechtskunsten, maar ook in de Shintoreligie, in de Reiki ,de Zenbeoefening en yoga wordt gesproken van de DOJO.

Hier kunnen we een betere verklaring vinden in de betekenis van het Japanse geschrift : De DO-JO is de "plaats van de weg ". Niet het begin of het einddoel; maar wel de reis, het onderweg zijn, het beleven van iets. Het bezig zijn met iets waaraan men zijn volledige aandacht geeft en daarbij niet denkt aan, of bezig is met andere dingen dan "datgene".

Hier moeten we even stilstaan bij het begrip :"BUDO"  of de "weg van de krijgskunst". De budoka is iemand die door het beoefenen van krijgskunsten zijn leven wil instellen en veranderen om zichzelf te verbeteren als persoon en wil groeien boven het gewone. Niet met de pretentie om beter of hoger te staan dan de anderen, maar wel om andere inzichten en capaciteiten te verwerven die hem dichter brengen bij "zichzelf" en zijn "omgeving" in alle bescheidenheid. In de oude betekenis stond dit voor hogere waakzaamheid, omgevingsbewustzijn, vitale capaciteit, of fysieke energie diepere concentratie en geestelijke ingesteldheid. Hier zitten we dichter bij de geestelijke aspecten van de DOJO, die we ook bij ZEN en SHINTO terugvinden.

Dus door de beoefening van karate of judo of wat ook, zijn binnenste Zelf weten te vinden en te ontplooien. Dit is dus iets anders dan sport te beoefenen voor het spel, ontspanning, te vermageren of een betere conditie te krijgen. Het hoort er wel bij, maar is niet het hoofddoel.

Als we in dit perspectief de DOJO bekijken begrijpen we ook beter dat we een zekere eerbied vertonen voor deze plaats en zeker zorgen dat deze plaats zuiver blijft. Vandaar dat ook een ingesteldheid vereist is om aan deze voorwaarden te voldoen. Rei-Shiki : het groeten, of het buigen voordat men de DOJO binnentreedt. Hierdoor betuigt men zijn respect voor de ruimte en de sfeer door een  inwendige attitude die getoond wordt door de uitwendige groet. Er ontstaat als het ware een verbinding tussen de persoon en de ruimte die men gaat benutten. Men ontdoet zich van zijn schoenen (zoori) en schikt ze ordelijk, weer klaar voor het vertrek. Men beroert de vloer met Jong Quan (het eerste nierpunt) dat zich bevindt tussen de ballen van de voet en de aarde-energie opneemt in de nieren. Men aanvaardt het onderricht van de Sensei en de geest van de school en betuigt zijn bereidheid om te leren en te ontwikkelen in deze richting. Met deze ingesteldheid krijgt de ruimte een andere betekenis, waardoor de beoefenaar in de sfeer komt en de optimale condities krijgt om zijn weg te starten of verder te zetten.

In de Honbu dojo  trachten we deze traditie op een spontane wijze verder te zetten en een goede atmosfeer te scheppen tussen de Ryu, de DOJO, de Sensei en de beoefenaar ... Maar hierover later.

Dirk Heene

Stage in Fatima

Een gezellige maaltijd in Nazaré (beroemd surfoord) samen met Sensei Armando en zijn vrouw Carla.

Stage in Müllheim - november 2014

Enkele bekenden uit Honbu Dojo en enkele vrienden. België (Limburg eigenlijk) was goed vertegenwoordigd !

Finse karatebeoefenaar reeds 7 jaar actief in karateclub HONBU DOJO te Kuringen

Antti  Kovalainen was een jonge knaap van tien toen hij met karate startte in het Finse Kajaani. Zijn trainer Jarmo verbleef vier maanden in Hasselt in 1992 en verbleef in de Honbu Dojo. België was ,en is nu nog steeds, een uitstekende uitvalsbasis voor karatetrainingen in Europa.

Later werd de lesgever (Dirk Heene) van de Hasseltse club regelmatig uitgenodigd en er ontstond een hechte band tussen het Finse karate en Hasselt. Ieder jaar trok een groep uit België naar het Noorden voor een Kesaleiri (zomerkursus) met prachtige trekkings en kanotochten door de natuurreservaten.

Op deze kursussen was Antti een vaste klant en groeide ook de vriendschap tussen de internationale deelnemers. Zo besloot Antti om, net zoals zijn trainer, om ook naar België te komen en hier zijn toekomst op te bouwen. In het karate kwam hij goed aan zijn trekken en ging hij mee op vele internationale stages. Dagelijks was hij in de oefenzaal en trainde samen met of onder leiding van Dirk.

Hij werd een graag geziene gast op vele internationale stages en behaalde zijn vierde dan. Met zijn 31 jaren is hij een van de jongste karatebeoefenaars met deze graad.

Bijscholingen voor Nederlands brachten hem dichter bij de mogelijkheden om hier te blijven. Hij is nu een van de trainers in de Hasseltse Honbudojo en vond stabiel werk als mekanieker in een Zonhovens metaalbedrijf.

In April is hij zeven jaar bij ons en komt dagelijks trainen,lesgeven, of...een pintje drinken in de club. Hij geeft les in de Honbu Dojo, iedere zaterdag om 10.30 uur in de Herkenrodebosstraat 40 te Kuringen, of op woensdag om 19.30 uur in de sporthal van Lummen.